Vrtané studny s obsypem

Vrtané studny

Zhotovujeme vrtané studny s obsypem vycházející z normy ČSN 755115- Jímání podzemní vody. Jedná se o stabilní vodní zdroj zaručující funkčnost ve všech geologických podmínkách, důkladné oddělení povrchové vody, vysokou životnost studny a kvalitní spodní vodu bez mechanických nečistot.

Průměry vrtaných studní a příklady jejich použití

Úvodní průměr / průměr vrtu / průměr pažení / použití

  • 254 mm / 205 mm / 140 mm / chaty, chalupy, menší odběry
  • 274 mm / 220 mm / 160 mm / rodinné domy, závlahové systémy, bazény
  • 384 mm / 324 mm / 200 mm / největší zatížení, průmyslové vrty

Cena individuální.

Legislativa

  • Vrtané studny jsou vodní díla a musí na ně být vydáno povolení k odběru podzemní vody a stavební povolení, které vydává vodoprávní úřad
  • Nabízíme možnost plného zastoupení při zajišťování všech náležitostí:
  • Vytvoření potřebné dokumentace /stavební projekt a hydrogeologický posudek/
  • Zajištění stanovisek dotčených orgánů
  • Připravení potřebných žádostí a jejich podání
  • Vedení celého vodoprávního a stavebního řízení až do vydání stavebního povolení
Vrtané studny - vyřízení povolení
Vrtané studny
Vrtané studny
Vrtané studny

Zajistíme vše potřebné

Volejte

Tel.: +420 569 722 567